15.01.2023 - יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - היווכחות, שמיטה, היאספות, עניין ומילים על כאב - הקלטה 5