יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - It's All Right - הקלטה 5