יום 5 - צהריים - מדיטציה מונחית - תרגול אניצ'ה - הקלטה 12