שיחת דהרמה - מגדר, חריגות וקבלה עצמית -ערב - הקלטה 1