יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - פירוק והתהוות מותנית - הקלטה 2