יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - תחושות הגוף - הקלטה 5