יום 2 - צהריים - מדיטציה מונחית - נוכחות בגוף, מודעות לנשימה - הקלטה 3