יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - עיניים טובות - הקלטה 4