ערב - שיחת דהרמה - דרכי הסתכלות מיטיבות ועבודה עם מכשולים