בוקר - שיחת דהרמה - סיפור הבודהה מנקודת מבט ארכיטיפית, שירת הנזירות המוארות, ועבודה עם הגברי והנשי