צהרים - שיחת דהרמה - אופנויות של תרגול עם הגברי והנשי, הבודהה, קואן יין והשקפה נכונה