מדיטציה מונחית + הנחיות מדיטציה - נשימה לכל הגוף #2 והנחיות למדיטציית נשימה ביום יום