צהריים - שיחת דהרמה - הדרשה הארוכה על הדרכה לראולה