בוקר - הנחיות מדיטציה - הדרשה לביסוס תשומת הלב והדרשה על הבסיסים + הנחיות להליכה