בוקר - הנחיות מדיטציה - המשך הנחיות תרגול עם כאב וקושי