צהריים - מדיטציה מונחית - מטא לעצמי, לדמות הקלה ולקבוצה