בוקר - הנחיות למדיטציה - להיווכח, לשמוט, להיאסף, להתרווח