שיחת דהרמה - עם או בלי תכנון - החיים קורים - שיחה על העדר בחירה חופשית + חקירה