האם שחרור זה משהו טבעי או משהו שצריך לעבוד / להשיג