הנחיות למדיטציה

סנדיה בר-קמה
סוג ההקלטה: 
שיחת הנחיות למדיטציה
שפת ההקלטה: 
עברית

מידע נוסף אודות ההקלטה:

שם השיחה: 
Meditation instructions
שם המורה: 
Sandhya Bar-Kama
מספר שיחה: 
0