הנחיות מדיטציה: אטצ׳מנט - האחזות. עבודה עם מחשבות והשקפות

לילה קמחי
נושא ההקלטה: 
שיחת הנחיות למדיטציה
שפת ההקלטה: 
עברית
איכות ההקלטה: 
איכות גבוהה

מידע נוסף אודות ההקלטה:

שם השיחה: 
Guided Meditation 5. Working w
שם המורה: 
Lila Kimhi
שם הריטריט: 
Training in Happiness Retreat
שנה: 
2014
מספר שיחה: 
8