הנחיות מדיטציה 2013 )איכות הקלטה בינונית)

לילה קמחי
נושא ההקלטה: 
שיחת הנחיות למדיטציה
שפת ההקלטה: 
עברית

מידע נוסף אודות ההקלטה:

שם השיחה: 
Meditiation Insructions Expand
שם המורה: 
Lila Kimhi
שם הריטריט: 
Sukkot Retreat with Christophe
שנה: 
2013
מספר שיחה: 
10