יום הכיפורים - הצעה לתרגול בבית

חוברת עם הנחיות לתרגול, שיחות דהרמה והנחיות מדיטציה שמהדהדות את רוח יום הכיפורים. לחוברת מצורפים גם הצעה ללו"ז תרגול לריטריט ביתי, וקטע קריאה נלווה.
ספט' ,2022