שכונת ניות, ירושלים

להוראות הגעה פנו לאביב

מיקום: 
ירושלים