ירושלים - רח' נווה שאנן 25ב' דירה 3

ביתו של אביב טטרסקי

לעזרה בהגעה ניתן לפנות לאביב avivsky@gmail.com