בבית משפחת פוביצר,הרחבה א, בית קשת

בבית משפחת פוביצר,הרחבה א, בית קשת
מיקום: 
בית קשת