מרפאה של שלומית, קיבוץ כברי

מרפאה של שלומית, כברי
מיקום: 
כברי