מרפאה של שלומית, בכרי

מרפאה של שלומית, כברי
מיקום: 
כברי