מכללת רידמן

בנין מכללת רידמן קומה א׳ רח׳ חיים לבנון 26, תל אביב
מיקום: 
תל אביב