קבוצת ישיבה המאורגנת ע״י מתרגלים מהסנגהה בגבעתיים 3

בכל ראשון וגם בכל שני וגם בכל שלישי וגם בכל רביעי וגם בכל חמישי
06/08/2017
קטגוריית אירוע: 
קבוצת מדיטציה באירוח מתרגלים מהסנגהה
תנאי השתתפות: 
פתוח לכולם
שעת התחלה: ראשון 07:00
שעת סיום: ראשון 08:00