קבוצת ישיבה המאורגנת ע״י מתרגלים מהסנגהה בגבעתיים 3