קבוצת ישיבה עם אודליה וינברג פרי

חוזר כל שבוע בכל רביעי עד ה' אוג' 13 2037.
09/08/2017
קטגוריית אירוע: 
הנחייה ע"י מורים או מנחי תובנה
תנאי השתתפות: 
פתוח לכולם
מיקום: 
שעת התחלה: רביעי 20:00
שעת סיום: רביעי 22:00
 
קבוצת ישיבה שבועית עם אודליה וינברג פרי
בימי ד׳
 
תרגול, שיחה וחקירה. מתאים למנוסים ולמתנסים
 
לפרטים: 052-5677207