תרומה באמצעות ביט

 

תובנה ומוריה פועלים במסורת הדאנה, נתינה בנדיבות הלב, על מנת לאפשר לכל אחת ואחד לקחת חלק בתרגול הדהרמה, בלי קשר ותלות במצב כלכלי.
תמיכה כספית של הסנגהה מאפשרת לנו להמשיך ולפעול באופן זה.
כל נתינה היא משמעותית, ותומכת בהמשך הלימוד והתרגול.

"מתנת הדהמה עולה על כל המתנות"

הבודהה, דהמהפדה 354
Sabbadanam dhammadanam jinati