מדיטציה על סיום המלחמה הפנימית- ג'ק קורנפילד

שב/י בנוחות והניח/י לגוף להרגע.
נשום/נשמי בטבעיות
הבא/י את תשומת לבך אל ההווה


שימ/י לב אלו תחושות מצויות בגוף. במיוחד שימ/י לב לתחושות , מתחים או כאב אותם את/ה אולי מנסה להדחיק. אל תאבק/י. אל תנסה/י לשנות. פשוט שימ/י לב אליהם מתוך ענין ותשומת לב נדיבה. בכל תחום בו את/ה מגלה מאבק, תנ/י לגופך להרגע, ללבך להתרכך.
תנ/י לעצמך רשות להיפתח למה שאת/ה חווה ללא מלחמה פנימית.
שחרר/י את המערכה (את הקרב)
נשום/נשמי בשקט ותנ/י למה שעולה, פשוט להיות.

לאחר זמן, הסט/הסיטי את תשומת הלב אל לבך ומחשבותיך.
עתה שימ/י לב אלו רגשות ואלו מחשבות נוכחות.
במיוחד, היי/ה מודעת למחשבות או רגשות בהם את/ה נאבקת כעת
נלחמ/ת, מכחיש/ה, מנסה להדחיק, או נמנע/ת.
שימ/י לב אליהם מתוך ענין ותשומת לב נדיבה.
אפשר/י ללבך להיות רך.
הפתח/י למה שהנך חווה מבלי להלחם בזה.
שחרר/י את המערכה (את הקרב)
נשום/נשמי בשקט ותני לכל מה שעולה פשוט להיות.

המשכ/י לשבת בשקט.
ועתה, השלכ/י את תשומת לבך אל המאבקים שעדיין מתקיימים בחייך
חוש/י אותם בתוכך.
אם יש לך מאבק תמידי עם גופך, היי/ה מודע/ת לזה.
אם ערכת מלחמות פנימיות עם רגשותיך, מצאת את עצמך בקונפליקט עם בדידותך, פחד, בלבול, צער, כעס או התמכרות, חוש/י את המאבק אותו את/ה רגיל/ה לנהל.
שימ/י לב למאבקים במחשבות שלך גם כן.
היי/ה מודעת לאופן בו קיימת את המלחמות הפנימיות הללו.
שימ/י לב לצבאות הפנימיים, לדיקטטורים הפנימיים, לביצורים הפנימיים
היי/ה מודע/ת לכל מה שאיתו נלחמת בתוך עצמך, למשך הזמן שבו הנצחת את הקונפליקט.

בעדינות, בפתיחות, אפשר/י לכל אחת מהחוויות הללו להיות נוכחת
פשוט שימ/י לב אל כל אחת מהן עפ סדר הופעתן מתוך ענין ותשומת לב נדיבה
בכל תחום של מאבק, אפשר/י לגופך, ללבך ולמחשבותיך להיות רכים
הפתח/י לכל מה שהנך חווה מבלי להלחם בזה
אפשר/י לזה להיות נוכח בדיוק כפי שזה
שחרר/י את המערכה (את הקרב)
נשום/נשמי בשקט והנח/י לעצמך להיות רגוע/ה
הזמנ/י את כל חלקיך להצטרף אליך אל שולחן השלום בתוך לבך.

תורגם מתוך "דרך הלב" , ג'ק קורנפילד על ידי מיכל גולן.
From: "A Path with Heart" by Jack Kornfield