פנסים להוראה / ד"ר ניר פל

במהות השיטה של פנסי ההוראה עומד העיקרון הבא: כמות שכל מורה מקצועי הוא בהכרח מורה מחנך - דרך הדוגמה שהוא נותן ודרך צורת הוראתו, כך גם כל שיעור הוא עולם ומלואו - מלבד החומר אפשר ואף מומלץ לתת ערך מוסף לשיעור דרך פנסי ההוראה המורכבים משלוש משפחות: כלי העזר, המעלות והאינטליגנציות (ועל כך מייד).

המלצת המחבר היא עבור כל פעילות הנכתבת, נבנית או נהגית, מלבד בחירת הנושא ראוי להכניס אחד או מעט מכל אחת משלוש משפחות פנסי ההוראה. הפירוט לגבי 3 משפחות הפנסים, אופן השימוש בהם ותרומתם לשיעור ולתלמידים יתבהרו עם העיון בחיבור המוגש לפניכם.

 

פנסי ההוראה של המעלות

בצורה תמציתית ביותר, המעלות הינן יכולות (או סגולות) העשויות לשמש את הלומדים בהמשך חייהם.  אם תרצו, יכולות להתמודדות והתפתחות כאנשים בוגרים. בפירוט המוצע בהמשך מתוארות מעלות שנבחרו על ידי המחבר אך ניתנות, כמובן, לבחירה ולגיוון על פי רצון המורה.

  1. נדיבות: נתינה מחומר או זמן למען אחר.
  2. סבלנות: לסיטואציות לא קלות/לכל מצב שהמציאות מעלה.
  3. הומור: אימוץ לעתים של הסתכלות מחויכת על המציאות.
  4. התמדה: מאמץ וחתירה הלאה (בשמחה...), ערך ההתמדה שפירותיה ראויים.
  5. קבלת החלטות שקולה: היכולת לשקלל בצורה מאורגנת את מכלול הגורמים המשפיעים על החלטה.
  6. תובנת מהות הדברים:
   1. לדבר אין מהות משל עצמו, הוא נובע מאוסף נסיבות ותנאים. למשל-אין בנמצא דבר שהינו רע או טוב במהותו , זה תלוי במידה ובהקשר.
   1. בנוסף, הכול נמצא תחת שינוי מתמיד - דבר לא נשאר קבוע.
  1. ריכוז: היכולת להתבונן ולהיות נוכח עם משהו מסוים: נשימה, אור נר כתם על הקיר, משימה.

 
 

את המעלות ניתן להעביר כחלק מפעילויות שונות בשיעורים שונים, אך לא בצורה ישירה - אין לדבר על נדיבות - משתי סיבות: הדבר עלול לעורר התנגדות, וכן, הפנמה נעשית לא דרך גורם חיצוני כי אם דרך תובנה אישית: הדרך היחידה להפנים מעלה כלשהי היא דרך חוויה אישית שלה.

כאשר עולה תובנה מהתלמידים לגבי מעלה מסוימת מומלץ למלל אותה: ייתכן שהתובנה לא תתרחש מייד, לבטח לא אצל כל התלמידים. אולם, אם הם ייחשפו למעלות במגוון שיעורים (בצורה עקיפה!) יש סיכוי כי חלקם יעברו את הדרך. 

כוחה של שיטה זו הינו בכך שלתוך שיעורים "רגילים" מובנית מעלה! אין זה תחליף לשיעורי חינוך אך ייתכן ותמצאו כי כוחה של שיטה זו אינו מועט כלל.

מומלץ לנקוט באחת מ-2 דרכים:

 1. ליצור פעילות מבוססת חומר לימוד שבה למשל, התלמידים יוכלו לבחור בין המעלה לבין היפוכה (בין התחשבות בזולת להתרכזות בעצמי/בין פעילות הדורשת סבלנות לכזו שתוצאותיה מהירות).
 2. ליצור פעילות מבוססת חומר לימוד בה ייתכן ותעלה תובנת המעלה באפן ישיר.

 

שוב, בשתי הדרכים ננקוט בטכניקה לא ישירה בתחילה. בסוף הפעילות תוכל להתבצע רפלקציה ושיחה ישירה על המעלה.  

בואו ניתן מספר דוגמאות לשילוב פנסי המעלות בשיעורים: 
 
 

מעלת תובנת מהות הדברים:

 • בשיעור על מעברי חום בו משתמשים בכוסות תה לצורך הדגמה - שמים סדרת כוסות, בראשונה טובלים את התיון 20 שניות, בבאה 10 וכך סדרה מצטמצמת עד 0.1 שניות. מתי הופך התה לכוס מים חמים? ניתן להבחין כי הגדרתנו הינה סובייקטיבית ומלאכותית =אם כן מהי ההגדרה של כוס תה? ניתן לבצע תרגיל זה עם עט, בכל פעם להוציא חלק - האם זו עדיין עט? מתי העט הופכת למשהו אחר? (רפיל/קפיץ..).
 • בשיעור על קפיצים: מתי הופך חוט התיל לקפיץ? בסיבוב מלא? חצי סיבוב?

 

מעלת הנדיבות:

ניתן לייצר בשיעור משחק/פעילות בהם התלמידים יכולים לבחור לשתף פעולה בתוך הקבוצות או להתקדם לבד: בשלב ראשון אפשר לתת משימות אישיות כאשר התלמידים יושבים בקבוצה. בשלב הבא אפשר לתת משימה קבוצתית כאשר התלמידים באותה קבוצה - הפעם ללא עזרה לחבריהם לא יוכלו להשלים המשימה.

בגמר השיעור יש לדון על 2 שלבי הפעילות ולראות מהי תובנת התלמידים. 

מעלת הריכוז:

התלמידים מקבלים משימה: לפתח שיטה לאומדן נפח כלי מסוים באמצעות בעירת נר. במסגרת המשימה, התלמידים מגלים כי יש לבדוק האם קייםקשר ישר בין זמן בעירת הלהבה עד כיבויה לבין נפח כלי סגור בו נתון נר מסוים. לצורך כך, יש ראשית למדוד את זמן בעירת הנר בכל אחת מ 3-כוסות שונות (בעלות הנפח הידוע).

כעת, יש לשרטט עקום (למעשה זהו עקום כיול) של זמן בעירה כנגד נפח כלי. לאחר שיש לכם עקום כיול תוכלו להדליק נר בכלי ולבדוק את זמןהבעירה עד כיבוי ולהסיק מכך את נפחו של הכלי.

כדי לבצע את הניסוי בצורה מדויקת, יש להתבונן בריכוז בפתילת הנר הבוער ובדיוק ברגע הכיבוי לעצור את שעון העצר. בפעילות זו מובנה גם תרגול בריכוז (התבוננות בנר הבוער). ניתן להדגיש בפני התלמידים שעליהם להיות מרוכזים, עד מנת לקבלת תוצאה מדויקת.  
 

 

נספח 1: מערכי שיעורים מבוססי פנסי ההוראה- להמחשה  

לפניכם 2 מערכי שיעור העוסקים בעובדות מפתיעות (אוליJ) על המים - נוזל החיים. מערכים אלו מתוארים בצורה תמציתית ונועדו להוות חלק מהקורס העוסק בפנסים להוראה.

במערכים אלו שולבו פנסי ההוראה מ-3 הקבוצות (מעלות, אינטליגנציות וכלי העזר): 

שיעור I: מים מאובנים (שוב, לא נותנים זאת ככותרת).

 1. כלי אי- כותרת + כלי משחק: מראים בלוח חכם פזל של מאובן - על התלמידים לבנות אותו עד שיראו שמדובר במאובן - על מה השיעור? דיון והשערות התלמידים.
 2. מתוך מאגר אינטרנטי מקרינים על מי תהום והתהוותם - דגש על הדינמיות (יציאה וכניסה של מים).

שאלו התלמידים: ומה הקשר בין המאובן למי התהום לשיעור?

 1. כלי בנעלי ו- מעלת ההומור: הפכתם למאובן - מוצג קטע בו חסרות מילים אותן יש להשלים (ניתן לביצוע גם על לוח חכם), קטע הומוריסטי- (בווווקר טוווובבבבב...א נ  י יו  שב כ א  ן    ב    א  ב  ן...   בסבלנות...מחכה למולקולות סידן שאמורות להגיע אוטוטו תוך 100-200 אלף שנים...).
 2. מעלת הסבלנות: 2 סיפורים על אנשים:

נלסון מנדלה ויעקב אבינו...   המשותף: בזכות סבלנות רבה הגיעו להישג. נחזור למים...

 1. אז מהי העובדה המעניינת על מים שרצינו לעסוק בה? המורה מספר על מים מאובנים, המאגר בערבה, הפלפלים המכילים מים בני עשרות אלפי שנים (שאינם רדיואקטיביים עקב ההתפלה) וריכוז הרדיום הרדיואקטיבי במים מאובנים במי תהום בירדן-פי 20 מהתקן ובריכוז שבהחלט עלול להשרות לוקמיה ועוד.

 
 
 
 

שיעור II: מקור רוב המים בהולדת כוכבים… והם עדיין כאן איתנו.

 1. כלי פתיחה: מראים סרטון על הולדת כוכבים - מקור אינטרנטי.
 2. כלי דחיית השורה התחתונה: מקרינים ומקריאים קטע מתוך ספרו של פרימו לוי - הטבלה המחזורית - על הפחמן וגלגוליו.
 3. זוכרים את חייו של המאובן? ואת הסרטון על מי התהום והדינמיות של המים?
 4. כלי בנעלי: בואו והיכנסו לנעליה הרטובות של מולקולת מים.. מראים קטע בו חסרות מילים המתאר את מחזור המים..
 5. ומה קרה לפני המחזור?
 6. כלי משחק + אינטליגנציה גופנית: תרגיל - עמדו ועצמו עיניים למשך 10 שניות - האם איבדתם ממשקלכם? כן - תוצרי הנשימה שעוברים לאוויר. כעת עמדו על רגל אחת במשך 20 שניות. האם איבדתם ממשקלכם? כן יותר. ומאין לדעתכם באו המים שפלטתם?
 7. מעלה חכמת ההשתנות: המורה מספר על חיי הנצח (כמעט) של מולקולת מים, על כך שייתכן שמולקולות המים שפלטנו בתרגיל היו פעם בגופו של אביר ימי-בינמי - של ברונטוזאורוס - של חיידק בן 3 מיליארדי שנים... מולקולת המים לא משתנה אך מיקומה משתנה שוב ושוב.

 

 

נספח 2 – מתווה לבניית שיעור בשילוב פנסים להוראה

לסיום החיבור שלפניכם ועל מנת לייצר דרך פרקטית לגיוון ולשימוש בפנסים, לפניכם תבנית פעולה ככלי לבניית מערך שיעור. הדוגמאות לשימשו במעלות מרובות לצורך המחשה אך אין בהכרח צורך להרבות בפנסים בכל שיעור. אומנות החיים=אומנות המידה.

 אינטגרציית פנסי ההוראה למתווה/מערך שיעור - תוכנית פעולה

בכל שלב מצורף פורמט מערך שיעור אליו מתווסף חלק חדש (מודגש).

 1. שלב א'- ראשית חכמה יש לרשום בקווים כללים את תבנית השיעור שאתם מעבירים: הנושא, המטרה וחלקי השיעור...
 1. מערך השיעור: התחלה=הצגת הנושא, המשך=דיון בכיתה על..., עבודה בקבוצות=דפי עבודה מתוך.. , סיכום=חזרה על מושגים שנלמדו.
 1. שלב ב'- כעת ניתן לפרוס את סט כלי העזר מול העיניים - מומלץ להשתמש בקלפים עליהם מצוינים כלי העזר (פתיחה מעניינת, הפעלה משחקית, הימנעות מכותרת, בנעלי, רלוונטיות) כך שכל הקלפים יהיו מול עיניכם. לחילופין ניתן להשתמש ברשימת כלי העזר.

כעת, חשבו על 1-2 מכלי העזר העשויים להתאים לנושא:

למשל- הנושא: ______

שאלו עצמכם: האם אפשר לקשר הנושא לחיי התלמידים? היכן זה קשור, רשמו או ציינו לעצמכם -

 • הנושא____ רלוונטי לתלמידים דרך_____

או

 • הנושא____ יכול להיפתח דרך הסרטון/חידה על _____

או

 • בנושא____ התלמידים יכולים להיות בנעלי____(המשורר? החוקר?)
 1. מערך השיעור: פתיחה מעניינת= חידה/סיפור על ____  +דיון עם התלמידים - "על מה לדעתכם נלמד היום?", המשך=דיון בכיתה על...,רלוונטיות= התלמידים יחפשו מקבילות לנושא מתוך מגוון חדשות יומיות שיוצגו לפניהם, עבודה בקבוצות=דפי עבודה מתוך.. , סיכום=חזרה על מושגים שנלמדו.
 1. שלב ג'- בצעו שוב את שלב ב', הפעם עם קלפי או רשימת האינטליגנציות - פרשו הקלפים של האינטילגנציות ובדקו אפשרות שילוב במערך הקיים. לרוב מספיק שילוב של כלי אחד או שניים כאלו.
 1. מערך השיעור:  פתיחה מעניינת= חידה/סיפור על ____  +דיון עם התלמידים - "על מה לדעתכם נלמד היום?", המשך=דיון בכיתה על...,רלוונטיות= התלמידים יחפשו מקבילות לנושא מתוך מגוון חדשות יומיות שיוצגו לפניהם, עבודה בקבוצות=דפי עבודה מתוך.., אינטליגנציה מוסיקלית=עליהם למצוא הקשרים בין 2 שירים שיושמעו לבין אחד מהמושגים שנלמדו, אינטליגנציה לשונית= ניהול Debate בו יציגו התלמידים - תוך הקפדה על כללי המשחק - ויכוח בין 2 עמדות מנוגדות, סיכום=חזרה על מושגים שנלמדו.
 1. שלב ד'- השלב האחרון והמעט מורכב יותר הינו ביצוע אותה פעולה כמו בשני השלבים הקודמים עם קלפי/רשימת המעלות שבחרתם - האתגר הינו לשלב כלי מהמעלות ללא תמלול ישיר אלא כחלק מהשיעור בו התלמידים "ירכשו" המעלה" בלי ששמו לב.
 1. מערך השיעור:  פתיחה מעניינת= חידה/סיפור על ____  +דיון עם התלמידים - "על מה לדעתכם נלמד היום?", המשך=דיון בכיתה על...,רלוונטיות= התלמידים יחפשו מקבילות לנושא מתוך מגוון חדשות יומיות שיוצגו לפניהם, עבודה בקבוצות=דפי עבודה מתוך.., אינטליגנציה מוסיקלית=עליהם למצוא הקשרים בין 2 שירים שיושמעו לבין אחד מהמושגים שנלמדו , מעלת הסבלנות= משחק בו עליהם למצוא ולהקיף בעיגול (בתוך דף המכיל אוסף אותיות הנראה אקראי) לפחות 3 מושגים מתוך מה שלמדו היום -וכן - חיבור משפט הגיוני שמנצל את כל המושגים הללו, מעלת ההומור=כל קבוצת תלמידים מציגה בפנטומימה משמעות מושג ועל שאר הכיתה לנחש באיזה מושג מדובר,סיכום=חזרה על מושגים שנלמדו.
 1. לאחר שתעבירו בכיתה את השיעור בו שולבו הפנסים, בדקו אפשרות לשינוי או שיפור.
 2. צרפו השיעור למאגר בית-ספרי/יישובי/ארצי.

Your browser may not support display of this image. Your browser may not support display of this image.