הדרכה למדיטצית אהבה

טיך נהאת האן

מדיטציה על טוב-לב אוהב
מי יתן ואהיה מאושר/ת, שלוו/ה וקל/ה בגופי וברוחי.
מי יתן ואהיה בטוח/ה וחופשי/ה מתאונות.
מי יתן ואהיה חופשי/ה מכעס, פחד, חרדה ומצבי תודעה לא-בריאים.

 

 

מי יתן ואלמד להסתכל על עצמי בעיניים מבינות.
מי יתן ואלמד לזהות ולגעת בזרעי השמחה שבי.
מי יתן ואלמד לזהות ולראות את מקורות הסבל שבי.
מי יתן ואדע כיצד להזין את זרעי השמחה שבי מדי יום.
מי יתן ואחיה רעננ/ה, יציב/ה, וחופשי/ה.
מי יתן ואהיה חופשי/ה מהיצמדות ומדחייה, אך מבלי להיות אדיש/ה.

 

· ניתן להחליף "אהיה" ב- "הוא יהיה", "היא תהיה", "הם יהיו" וכו', כאשר המדיטציה מכוונת לעבר אנשים אהובים או שגורמים לנו סבל.

 

· ניתן להחליף "אלמד" ב- "הוא ילמד", "היא תלמד", "הם ילמדו" וכו' לפי הצורך.