ויתור

תמלול מתוך שיחה שניתנה בקורס:
 
אני רוצה לשוחח על ‏NEKHAMMA‏, נקהאמה, שזו האיכות שאנחנו רוצים לשים בפרונט של החקירה וההבנה ‏והתרגול שלנו בסוף שבוע הזה. באנגלית היא מתורגמת ל ‏Renunciation‏, בעברית, לויתור, שמיטה. אפשר ‏להגיד שזה הlet go ‎‏ שאנחנו מכוונים אליו.‏
אני רוצה להצטרף למה שסטיבן אמר בבוקר, כשהוא נתן את ההנחיות איך להיות ‏Facilitators‏, איך להנחות או ‏לאפשר לקבוצה והוא דיבר על איך דרך איפשור מסוים, אנחנו יכולים לתת לאנשים אחרים, לתת לחכמה לבצבץ ‏מתוכם. אז זה נכון גם לגבי אפשור של אנשים אחרים אבל זה נכון גם לגבי היכולת שלנו לאפשר לחכמה להופיע ‏בתוכנו. אני רוצה להציע פה סוג של הקשבה שהוא קצת שונה מההקשבה הדיסקורסיבית הרגילה שיש לנו. בדרך ‏כלל רובנו, בסיטואציות יומיומיות, כשאנחנו מקשיבים למישהו, אנחנו למעשה גם חושבים. גם שומעים את מה ‏שהוא אומר וגם ישר מפגישים את זה עם מה שאנחנו יודעים, עם מה ששמענו, עם מה שאנחנו מכירים; ובעיקר ‏חושבים איך ומה לענות לו... ‏
 
כמובן שזו הקשבה מסוימת, זו הקשבה חלקית ואני רוצה להציע הקשבה שהבודהה דיבר עליה, שהיא הקשבה ‏של לתת לדברים לחלחל ולהדהד בתוכנו, כך שהם ינחתו במקום מאוד עמוק, שהוא מעבר לרעיונות ולדעות שלנו. ‏אני לא מדבר על מקום של אמונה עיוורת ולא על לקחת כל מה שנאמר כאמת רק כי זה נאמר, אלא לתת לזה ‏לעבור מעבר לרובד שבו אנחנו רגילים לפגוש את הדברים. קודם כל זה צריך לעבור את הביקורת הפנימית ואת ‏השיפוט הפנימי ואת מה אני חושב על הדובר ושמעתי או לא שמעתי ולתת לזה לצנוח ולהדהד ממקום אחר. ‏בנוסף, סוג נוסף או היבט אחר של הקשבה כזו זה אם אני שומע את הדברים האלה ואם הם מהדהדים בי קצת, ‏אני עוד לא לגמרי חוויתי אותם, אני אולי אפילו לא לגמרי מסכים איתם, אני אפילו לא יודע מההתנסות שלי שהם ‏אמת, עדיין לא, אבל אם אני שומע אותם ואם אני מניח שהם אפשרות שמעניין אותי לחקור, מה יהיה אם אני ‏לגמרי מתכייל על פי הדברים שאני שומע? זאת אומרת זה לנסות להפנים ממש. שסטיבן דיבר הבוקר על ה‎-‎‏ ‏Fire ‎Sermon‏, על דרשת האש, וכתוב שבסופה של הדרשה אלף אנשים, נזירים, התעוררו. הם לא פשוט ישבו ועשו ‏ככה. הם תרגמו, הייתה איזו עבודת תרגום מיידית של הדברים שנאמרים לתוך החוויה ומשהו בפנים חווה אחרת, ‏תפס אחרת.  ואז, במקרים כאלה, שחרור אפשרי. אז איזה סוג כזה של הקשבה, שפתוח, לא בהכרח מסכים אבל ‏נותן לדברים לחלחל ואולי אומר -  "אם זה נכון או אם זה רלוונטי, איך זה משפיע עליי כרגע?"‏
 
אז נקהאמה, אותו וויתור, שמיטה, היא איכות אחת מבין האיכויות שמתורגלות ומיושמות וחשוב להגיד שהיא לא ‏Stand Alone‏, היא לא לבד. היא באה כמובן עם איכויות אחרות שאנחנו מפתחים, שתומכות זו בזו.  וגם הטעם ‏שלה, של הוויתור וההרפיה והשמיטה נמצא גם באיכויות אחרות. גם בחמלה יש איזה סוג של וויתור על הכעס ‏והתוקפנות כלפי הסבל שאנחנו פוגשים. גם בטוב לב יש איכות של וויתור ושמיטה של הנטייה שלנו לשפוט את ‏עצמנו ולהגיד - אני לא בסדר ועד שאני לא אהיה בסדר אני לא יכול לאהוב את עצמי או לאהוב מישהו אחר כי הוא ‏לא בסדר וכו' וכו'. אז הטעם של נקהאמה, של וויתור, של הרפיה, מצוי גם באיכויות אחרות ובעצם הוא מצוי בכל ‏הדרך, אם חושבים על זה.‏
 
באופן מסורתי מחלקים את הדרך לסילה, סמדהי, פאניה. אז גם בסילה, בתרגול אתי, באימון אתי, אנחנו ‏באיזשהו מקום מרפים, שומטים את הנטייה לפגוע, שומטים את הנטייה להגיד ולהביא את עצמי קודם כל הזמן ‏אלא קודם כל מקשיבים; שומטים את הנטייה לקחת את מה שלא ניתן לנו. ‏
בסמדהי , בכדי לפתח סמהדי, יש לשמוט את האינסטינקט של התגובה המידית, את האוטומט כלפי מה שרצוי ‏ומה שלא רצוי וברבדים היותר עמוקים, לשמוט את האינסטינקט, את הדחף החזק שיש לנו להיקסם מהתופעה ‏של העולם, להיקסם מהדברים, להיקסם מהמחשבות, להיות מוקסמים, להיות בכישוף של תופעת העולם ככל ‏שאנחנו יכולים, יותר ויותר. וזה אימון וזה תרגול, להרפות מההיקסמות הזו, מהעניין שאנחנו מביאים של לדעת ‏את הקסם הזה ואת הדבר הזה ואת המחשבה הזו. כאשר הנטייה הזו, הדחף הזה נרגע, שוקט, שוכח, נרפא, ‏נשמט, אנחנו חווים את המציאות אחרת לגמרי; התפיסות מתפוגגות, התפיסות אפילו נעלמות, העולם נעלם ועל ‏סמך אחד המודלים הקלאסיים שהבודהה מדבר, מופיע שחרור כאשר אין יותר היקסמות ואין יותר הזנה של ‏העניין בתופעות, התופעות מתפוגגות, התפיסה מתפוגגת, התפיסה חדלה, המודעות חדלה ואנחנו עשויים לחוות ‏את מה שסטיבן אמר, שאי אפשר לדבר עליו;‏‎   ‎שהוא בלתי מותנה, שהוא לא מפוברק, שהוא לא נעשה. אז לא ‏בזה עוסקת השיחה אבל אני רק רוצה להגיד שהאיכות של הנקהאמה קיימת לאורך כל הדרך וכמובן במרכיב ‏השלישי של הפאניה-חכמה: איך אנחנו מבינים, איך ההבנה שלנו נעשית יותר ויותר בהלימה עם הטבע של ‏התופעות כפי שהן, והבנה נכונה או פאניה, אותה חכמה, זה לשמוט את התפיסות המוטעות שלנו, התפיסות ‏המוטעות לגבי כך שהתופעות הן מוצקות והן קבועות ושהתופעות מספקות; לשמוט את התפיסה הזו שאני יכול ‏למצוא סיפוק... בתופעות עצמן יש פוטנציאל של סיפוק ואושר. אז זה האניצ'ה, לראות את חוסר ההמשכיות, את ‏הארעיות של התופעות, לראות שלא ניתן למצוא בהן סיפוק ולא ניתן למצוא בהן "אני" קבוע ולא ניתן לייצר אני ‏קבוע מתוכן, למרות שככה התפיסה הרגילה שלנו והמנגנונים שלנו רגילים לתפוס את הדברים. אז יש פה איתגור ‏גדול של התפיסות הרגילות שלנו, פאניה והיכולת לשמוט את מה שאנחנו רגילים ואנחנו חושבים שייתן לנו ביטחון ‏אם נתפוס את הדברים כקבועים, אם נתפוס את האני כקבוע, היכולת לשמוט היא הטעם של נקהאמה. אם כי לא ‏רק. ‏
 
אז בהקשר הזה שאלו מורה, אני חושב שזה היה בודההדאסה אבל יכול להיות שאני לא זוכר נכון, למה ‏Renunciation‏, למה להרפות? אז הוא אומר כי אנו שומטים כי אנו מגלים ששום דבר לא שייך לנו. שום דבר לא ‏שלנו, שום דבר בעולם התופעות הוא לא שלנו והוא לא שייך לנו, ומתוך ההבנה הזו אנחנו מרפים. ‏
 
אני עומד להגיד דברים שאתם כבר שמעתם. בריטריט הראשון שתרגלתי בו, שהיה בתובנה ועם סטיבן ועוד ‏מורים, אני חושב שאני שמעתי את כל מה שנדרש כדי להשתחרר לגמרי. ברטריט הראשון. ועדיין אני מגיע ‏לריטריטים... אז זה לא שאנחנו בהכרח נשמע דברים שלא שמענו אבל השאלה היא באיזה מקום אנחנו נמצאים, ‏ואיזה סוג של שמיעה ואיזה סוג של איכות הקשבה ואילו איכויות כבר פיתחנו מהרטריט הקודם, מהיישום של זה ‏בבית, שכיום אני שומע את זה ומשהו בי מגיב אחרת.‏
עכשיו, חשוב להגיד שהשחרור לא מצוי במילים; בדרשות של הבודהה אין שחרור במילים. השחרור הוא בהפנמה ‏או בחלחול של המושגים, הרעיונות, ההצבעות האלה והשחרור מופיע בתוכנו. אז המילים יכולות להיות אותן ‏מילים, אולי השפה אחרת, אולי שימוש במונחים אחרים, אולי קונטקסט שונה, מורה כזה או אחר אבל המקום של ‏החופש מורגש בתוכנו והיכולת לפגוש את החופש היא סוג של עבודה פנימית או סוג של הרפיה פנימית. זה משהו ‏שקורה בתוכנו. אני זוכר שהייתי צוחק על החותנת שלי, אז כשהייתי הולך לעוד רטריט ועוד רטריט, היא הייתה ‏אומרת- מה, אתה הולך לעוד רטריט? מה, עוד לא הבנת? והייתי צוחק עליה, איזו בורה היא, היא לא מבינה ש... ‏אבל עם הזמן אמרתי לעצמי - היא צודקת, היא צודקת, אני עוד לא באמת הבנתי. אולי הבנתי פה אבל עוד לא ‏באמת, משהו בפנים עוד לא בסינכרוניזציה עם אותה הבנה ואת ההבנה הזו, את התרגום הזה, את החלחול הזה, ‏אנחנו יכולים לעשות באופן שבו אנחנו נותנים לדברים להדהד. ‏
אז כל זה היה הקדמה כדי להגיד שכבר שמעתם כל מה שנדרש, כל מה שנדרש כדי להשתחרר לגמרי, אני ‏חושב. ואני רוצה לחזור ללימוד הבסיסי ששמענו אותו, אני חושב, ברטריט הראשון שלנו, בטח אם היינו ברטריט ‏של גואנקה, שזה החשיבות העליונה שיש ביישום תשומת לב כלפי הטון התחושתי של מה שמופיע באחד משערי ‏החושים שלנו, הוודאנה. הבודהה קרא לוודאנה: ‏The rulers of the mind‏. אנחנו חושבים שהתבונה שלנו שולטת ‏בתודעה שלנו והבודהה קרא לוודאנה השולטים בתודעה. ‏
 
למה הם שולטים בתודעה? כי הרוב הגדול של הפעילות שלנו נגזרת מהתגובות האוטומטיות והמיידיות כלפי ‏הנעים והלא נעים שנחווים בכל אחד משערי החושים: בגוף, פני העור, תוך העור, אוזניים, עיניים, מחשבות, ‏רגשות, רגש זו תופעה מורכבת של תחושות גופניות ושל מחשבות, של מיינד; בכל אחד משערי החושים האלה ‏מופיעים רשמים, מתוך מגע עם העולם החיצוני - בעיניים זה עם אור וצורות, באוזניים זה עם צלילים, אבל הם ‏מופיעים כך שהמערכת שאנחנו קוראים לה "אנחנו", לא נשארת אדישה אליהם. היא חווה אותם בכל רגע ‏כנעימים, כלא נעימים וכניטרליים ואת זה אתם כבר יודעים והיא משפריצה או מזריקה איזושהי תגובה מתוך ‏הדפוסים והנטיות וכל הקומפלקס הזה של מה שהתקבע כדפוסים והנטיות, שדרך התפיסה הזו, דרך התגובה ‏הזו, אנחנו פוגשים את האובייקט. ואנחנו מגיבים לנעים בצורה מסוימת: בצורה של – 'תן לי עוד, אני רוצה עוד'. ‏ואנחנו מגיבים  ללא נעים בצורה מסוימת של: 'לא רוצה ותעצור ושם' ובאיזשהו מקום משתחזרת שוב ושוב ‏התופעה שאנחנו קוראים לה "אני". התגובות ממחזרות את עצמן. התרגלנו להגיב בדרך מסוימת ואם לא נהיה ‏בהרבה תשומת לב נגיב שוב פעם ואז יש לנו איזושהי הרגשה שאנחנו באותו מקום, לא זזנו, לא התקדמנו, לא ‏זה... כי התגובות שהופכות לפעולות מחזקות את הנטייה והנטייה להיאחז והנטייה להגיב בשעמום אל הניטרלי ‏ולהגיב בתוקפנות אל הלא נעים... וככה אנחנו מוצאים את עצמנו שוב ושוב. ‏
 
גם אין לנו הרבה שלווה בתוך התגובות האוטומטיות האלה והבודהה אמר, שהמפתח לצאת החוצה מהמטריקס ‏הזה, לצאת החוצה מהמנגנון הזה, שאם אנחנו לא פוגשים אותו עם הרבה תשומת לב, חכמה והבנה, הוא קורה ‏לנצח נצחים, זו הסמסרה, זה ממשיך וממשיך להתגלגל; המפתח מצוי ביכולת הבסיסית שלנו לדעת מה קורה, ‏לעצור לרגע, זו אותה עצירה, לעצור את האוטומט ולשמוט את התגובה האוטומטית. וזה המקום הבסיסי של ‏השמיטה, של הוויתור, להרפות מהתגובה שהתפברקה לה, הופיעה לה ואפילו לא בחרנו בה; לא בחרנו להגיב ‏בתוקפנות, התוקפנות עולה, הדחיה עולה, התשוקה עולה, לא בחרנו להגיב בתשוקה; אנחנו רואים משהו נעים- ‏הכמיהה, התשוקה מופיעה בנו. ‏
אז השמיטה, הוויתור, הם קודם כל ובבסיס הדברים, זו השמיטה של התגובה כלפי הנעים והלא נעים. אם תבדקו- ‏וכדאי לבדוק, את החוויות והרשמים שהבאתם כאן בשיתופים של הקבוצות בבוקר, על הקושי שלנו מול דחיינות, ‏על הקושי שלנו מול אשמה, על הקושי שלנו מול אנשים שאומרים לנו ככה, על הקושי שלנו מול בחירות כאלה ‏ואחרות, אתם תגלו שמופעלת שם איזו רשת אוטומטית של תגובות, שבבסיס שלה זה משהו נעים שאנחנו רוצים ‏להחזיק ומשהו לא נעים שאנחנו רוצים לדחות. זה שם. זה חלק מהמרקם של התופעות שאנחנו חווים וזה הופך ‏למנגנון וזה מתנה אותנו ואנחנו מרגישים "אני לא יכול להשתחרר מזה". יש שם משהו נעים, שאנחנו מרגישים ‏שאנחנו חייבים, אם תחשבו על הדימוי העצמי, הדימוי של הגוף, זה גם אחד הדברים שעלה, ויש משהו לא נעים ‏שאנחנו לא מוכנים לקבל ואנחנו מגיבים מאוד חזק ואחרי זה אנחנו מרגישים שזה גדול עלינו. אז זה במרקם ‏הבסיסי של... אני לא אגיד של כל רגע וכל מגע באחד משערי החושים, אבל של חלק עצום או בכל חוויה של ‏דוקהה, אנחנו נגלה את המרקם הזה, שיש שם משהו נעים או לא נעים או ניטרלי שהאוטומט מגיב בצורה ‏מסוימת. ‏
 
הבודהה אומר- אתם רוצים להיות חופשיים? תהיו אלופים בוויתור. אבל יש פה איזה קץ', הוויתור הזה, הוא לא ‏נשמע כל כך סקסי. בואו נודה. מישהו אי פעם כתב בקורות חיים שלו "אני חזק בלוותר"? מישהו פעם הציג את ‏עצמו ליד התמונה שלו בראיון עבודה – "חבר'ה, אני טוב בלהרפות"? במחוזות שלנו, בואו נודה, זו לא איכות ‏סקסית; היא לא נחשבת. והאמת, וזה מעניין, שגם הבודהה חשב ככה. הבודהה לימד, שכשהוא הבין את ‏העוצמה, כשהוא נתקל והוא הבין שזה אודות וויתור, לוותר, להרפות, לשמוט, הוא אמר: "אפילו אני עצמי, לפני ‏ההתעוררות שלי, כשהייתי עדיין בודהיסטווה, לא ער, חשבתי - וויתור הוא טוב, פרישה, שמיטה, היא טובה אך ‏ליבי לא עלז כלפי וויתור; הוא לא פיתח אמון, נחישות ולא ראה זאת כשלווה. ומחשבה עלתה בי..." ושימו לב איזה ‏יופי הוא רואה את זה – "מחשבה עלתה בי" -  "מהי הסיבה, מהו הגורם, שליבי אינו שמח לקראת וויתור? לא ‏מפתח אמון כלפי ויתור? לא מפתח נחישות כלפי ויתור? לא רואה זאת כשלווה? ואז הופיעה מחשבה – עדיין לא ‏ראיתי את החסרונות, את הסכנות, של תענוגות חושיות. עדיין לא חקרתי אותן, עדיין לא הבנתי את התועלות ‏שבוויתור, עדיין לא נהייתי מיומן ובקיא בהן. לכן ליבי אינו עולז".‏
יש פה ווידוי או שיתוף מאוד עמוק והבודהה בעצם אומר לנו, שעד שלא נבין את הסכנות ואת החסרונות של ‏האחיזה או של הדחייה, את המחירים שאנחנו משלמים עליהם, על החזקת הדחייה ועל החזקת התשוקה, אגב ‏כשהבודהה אומר תשוקות חושיות, לאו דווקא הכוונה לסקס כי כל מה ש.. כל העולם מופיע לנו דרך אחד החושים ‏אז כל השתוקקות וכל דחיה, במובן הזה היא חושית, כי היא מופיעה באחד משערי החושים. אפילו מחשבה על ‏משהו נעים, אנחנו יכולים להשתוקק, המחשבה תימשך, המחשבה תוגשם... כלפי רעיונות, סטיבן דיבר הבוקר על ‏כמה אנחנו נאחזים ברעיונות, בדעות, במחשבות ושם המחשבה היא נעימה, היא נראית לי נכונה, אני מחזיק ‏אותה. אז זה לא אותו דבר אבל זה אותו מנגנון של להחזיק או לדחות. בואו נחקור, האם אנחנו באמת חוקרים, ‏כאשר אנחנו מגלים שנאחזנו במשהו, כאשר אנחנו מגלים שאנחנו משתוקקים למשהו, האם אנחנו באמת חוקרים ‏את המחיר, את הסכנות את החסרונות של אותה אחיזה? וזו חקירת דהרמה, זו חקירה שמובילה לשחרור, לא ‏רק לשבת ולראות – אוקיי, מתי אני אוכל להרפות? אלא - מה המחיר שאני משלם על זה שאני מחזיק את ‏האחיזה? ותשימו לב, כשכאני מחזיק את האחיזה ובלי להגיד... אני בטח לא רוצה להגיד, שצריך ואפשר כל הזמן ‏לשחרר הכל אבל לא להשאיר את זה למקריות, שיום אחד אני אתרגל מספיק רטריטים ואני אבין איך לשחרר. ‏אבל כשאני נאחז, מה המחיר שאני משלם כרגע באחיזה? והמחיר הוא שזה משמר את התחושה של – "אני לא ‏שלם כפי שאני"; של "אני ריק; של אני זקוק ל... "זה משמר את תחושת החסר שיש בנו; זה משמר את התחושה, ‏את התפיסה שאני תלוי באובייקטים חיצוניים, האושר שלי תלוי בדברים אחרים, במה יגידו עליי, במה יחשבו עליי, ‏במה ייתנו לי, במה אני ארכוש, במה אני אאבד. זה משמר את אי השקט, תשימו לב כמה אי שקט יש בנו ‏כשאנחנו נאחזים במשהו. וזה אפילו בדבר הכי נעים, בסקס, אני לא יודע מה הדבר הכי נעים אצלכם אבל אצלי ‏זה ממוקם די גבוה... כשעולה לנו רעיון של משהו מענג טמון בעתיד, המערכת נכנסת לאיזשהו סוג של ויברציה, ‏שהיא בהתחלה נעימה – אה, הולך להיות לי סקס הערב או הולכת להיות לי ארוחה טובה, או הולך להיות לי ‏סמדהי טוב, פגישה טובה, מה שתבחרו, בית טוב, עבודה טובה ומתחילה להיות איזושהי התרגשות, ובהתחלה ‏היא נעימה. יש איזושהי ציפייה נעימה וחלק מאיתנו לא מכירים אושר אחר חוץ מהציפייה לקראת סיפוק חושי, ‏תשוקתי כזה או אחר. אבל מה קורה כאשר נוקפות הדקות והשעות, כשזה נראה לנו לא כל כך בר השגה או ‏כשאנשים או סיטואציות אחרות שאנחנו תלויים בהם, לא לגמרי משתפים איתנו פעולה? האי שקט הזה שהיה ‏נעים, הופך להיות מאוד מאוד בלתי נעים. הוא הופך די לדוקהה. ההשתוקקות... כמה אי שקט אנחנו משלמים, ‏אנחנו משלמים, בזה שאנחנו מחזיקים את האובייקט ואת הפנטזיה על האובייקט והתחושה של - אני זקוק לזה ‏כדי לשוב לשקט. והרבה פעמים וקל לראות את זה באובייקטים, בסיפוקים שהם מחזוריים, בהתמכרויות למיניהן: ‏למשל כאשר קיבלתי את הקפה או את הסיגריה או את הדבר שאני מכור אליו- אני ישר נרגע. לא כי בהכרח ‏הסקס היה כזה טוב או הסיגריה הייתה כזו טעימה או הקפה אבל התשוקה כבר לא מפעילה אותי ואני יכולה ‏לחזור לשקט שהיה בי מלכתחילה. ‏
אז בעצם העבודה היא שלנו, לראות את המחיר של האי שקט, את המחיר של התלות, את המחיר של תחושת ‏החסר, את המחיר של להיות בין לבין ותלוי ועוד. וזה רק כלפי הנעים. עוד לא דיברנו על הלא נעים, שזה אותו ‏דבר אבל הפוך. אותו דבר אבל הפוך – אני מתנגד, אני נאחז במשהו על ידי זה שאני אומר לו – "לך, לך, לך,‏‎ ‎אני ‏יכול להיות שקט רק אם לא תהיה פה". ‏
אז באיזשהו מקום החרדה הבסיסית, המתח הבסיסי, האי שקט הבסיסי, שמלווה אותנו בחיים, אנחנו יכולים ‏לחקור אותו ולראות על סמך איזו אחיזה או במה דעתנו נאחזה. כי זה לא קורה בריק. זה קורה כי יש שם איזשהו ‏אובייקט, איזשהו רעיון שאנחנו מחזיקים אותו. ועל סמך זה מופיע אותו אי שקט.‏
 
אז, מהו הוויתור שמציע הבודהה? מה הפתרון? ושוב, כל כך פשוט – "כלפי תחושות נעימות, נזירים, הנטייה ‏לחמדנות צריכה להישמט. במקרה של תחושות בלתי נעימות, נזירים (מתרגלים, אנחנו), הנטייה לדחייה צריכה ‏להישמט. במקרה של תחושות ניטרליות, נזירים, הנטייה לבורות ( הווה אומר להתעלמות, לאדישות, לבלבול) ‏צריכה להישמט. אם נזיר שמט את הנטייה לחמדנות כלפי תחושות נעימות או את הנטייה לדחייה כלפי תחושות ‏בלתי נעימות ואת הנטייה לבורות כלפי תחושות ניטרליות, הוא נקרא זה שמשוחרר מנטיות בלתי מועילות; זה ‏שהוא בעל ראייה נכונה. הוא גדע את ההשתוקקות, את הנטייה להשתוקקות; הוא גדע את הזיהומים, ודרך ‏גדיעת אותה גאווה, אותה אנוכיות, הוא הביא את הסבל לקיצו."‏
זאת אומרת, הדרך יכולה להיות מוגשמת לגמרי, לא צריך לצאת לאף רטריט אם עשינו רק את זה. אם למדנו, ‏אנחנו לומדים, אני אומר את זה כאילו שזה קלי קלות אבל תכף אני אגיד שיש פה אוצר שלא ייאמן בשני פסוקים ‏האלה, שמופיעים בכל כך הרבה טקסטים. יש שם את הלב, יש שם את המפתח וכמובן, אני אגיד את זה יותר ‏מאוחר, אנחנו כנראה זקוקים ליותר ממפתח אחד כדי להשתחרר. זה לא שיש מפתח אחד שכל הזמן משחרר את ‏כולנו, זה היה קל מדי וזול מדי... עין דור לא היו יכולים להחזיק את עצמם אם ככה זה היה אבל יש פה מפתח-על; ‏איך אנחנו יכולים בכל רגע, וזה משהו שממש אפשר לבצע בכל רגע, לשאול את עצמנו, מה ההתניה שהופיע בכל ‏רגע? מה התשוקה שמופיעה כרגע? מהו הנעים שהופיע בשער כזה או אחר של החושים והתנועה שהופיעה של ‏‏"אני זקוק לזה, אני צריך את זה, אני מותנה בזה, אני חייב את זה, אני לא יכול בלי זה, אני לא שווה בלי זה, אני ‏לא אהוב בלי זה, אני לא ראוי בלי זה"?... איזו התניה הופיעה? כלפי הנעים או כלפי הלא נעים והאם אני יכול, ‏כרגע, עכשיו, כאן מידית, לשמוט את זה? וסטיבן אמר את זה הבוקר מאוד יפה, רק כל מה שצריך זה לא להזין ‏את זה, לשמוט זה אומר לא לתת לזה כוח, לא להגיד אני חייב את זה, אני מנוהל, לא האמין לסיפור שהופיע אלא ‏להישאר פתוח. מה קורה כשאנחנו נשארים פתוחים?‏
 
יש על זה אין ספור ווריאציות איך זה יכול לקרות, אין ספור ווריאציות איך אנחנו יכולים לשמוט ונשמע ונחקור היום ‏ומחר עוד ועוד, אבל בעצם, זה המנגנון – איך אנחנו רואים את הסרט שהופיע, את האי שקט החושי של ה  "אני ‏חייב את הדבר הזה", "אני חייב את היופי הזה", "אני חייב את הטעם הזה" ומשהו יכול, כאן ועכשיו, להניח לזה.‏
אני זוכר וכבר סיפרתי, אני חושב כאן, בהזדמנות אחרת, במפגש אחר, על התנסות מאוד חזקה וראשונית בזמנו, ‏שבאה לי בעקבות הקריאה של הדרשה הזו, ברטריט, כאן בעין דור והדברים... קראתי אותם ופתאום הייתה לי ‏תחושה שאף פעם לא קראתי את זה. קראתי מאות פעמים ושמעתי מאות פעמים אבל זה היה לי כל כך טרי וחזק ‏ומשהו...משהו ננגע; משהו פתאום אמר- זה זה; זה לא שום דבר אחר, זה זה... וזה באיזשהו מקום נכנס עמוק, ‏חלחל פנימה, ואז באיזו סיטואציה מסוימת, כשישבתי והופיע לי הנוף המדהים הזה, פה של עין דור, באחת ‏ההפסקות, והתנועה הראשונה שלי – זה כל כך יפה, אני רוצה את זה עוד, יש משהו מאוד עדין, של משהו בתוכנו ‏יוצא לקראת, מכירים את זה? יש משהו ו... "מה הולך להיות בארוחת צהריים?", העיניים יוצאות לקראת האוכל, ‏החושים נדרכים וריר יוצא לקראת ומשהו בציפייה לקראת.  ושם באותו רגע, היציאה הזו לא קרתה; היופי היה ‏אותו יופי, אפילו יופי פחות מעכשיו, זה לא היה אביב, זה היה יבש, זה היה אפור וחום ו.. אבל זה עדיין היה הנוף ‏פה, אבל לא הייתה את היציאה לקראת ואז קרה משהו מדהים – זה נכנס פנימה וזה נכנס פנימה וזה הציף בכל ‏כך הרבה יופי וכל כך הרבה שמחה וכל כך הרבה התרגשות וזו הייתה חוויה קטנה אבל האימפקט היה עצום ‏ומתוך הצצות כאלה אפשר ללמוד את מה שכל החכמה, החכמים, מנסים לספר לנו: לא צריך לרדוף אחרי העולם; ‏אין מקום שהעולם לא נמצא. לא צריך לרדוף, רק צריך לשחרר את הרדיפה ואז זה כבר בתוכנו.‏‎ ‎כמה צריך לצאת ‏כדי להיות בתוך היופי? כמה צריך לצאת כדי לחוות עונג? העונג מופיע, העונג מופיע, יש שמש והיה נניח טיפה ‏קר והשמש מלטפת את ה.... אם לא נרגיש שחסר לי ואני רוצה עוד- אנחנו נחווה, לא יהיה חסר שום דבר ‏במציאות. אז משהו בתוכנו יכול ללמוד את היעדר התנועה הזו של לצאת ולהביא וזו התנועה של ההשתוקקות: ‏לצאת ולהביא. וסטיבן עשה איתנו חסד עצום לפני כמה וכמה וכמה רטריטים והביא פנינה אנגלית, שסליחה אלה ‏ששומעים אותה בפעם ה.. אבל אותי זה לא מפסיק לרגש.
 
שיר של וויליאם בלייק
שממש ככה מתאר את הנקודה ‏הזו‎ -‎
He who bind to himself a joy
Does the winged life destroy
He who kisses the joy as it flies
Lives in eternity’s sunrise‎
 
 
זה שלשמחה עצמו קושר
‏ את כנפי החיים שובר ‏
אך זה הנושק לשמחה במעופה
חי בנצח של זריחה. ‏
 
והדימוי פה של לנשוק, להיות מסוגל לנשק לשמחה, לאושר במעופו. אני חושב שהוא נוגע בתמצית של הדבר ‏הזה;‏‎ ‎היופי בעולם, אנחנו לא עושים אותו ולא ממציאים אותו ואי אפשר להחזיק אותו; השמחה, האושר, הם פשוט ‏מופיעים באותה מידה כמו שמופיעים הקדרות והיגון והקור והלא נעים, זה מופיע מעצמו וככל שאנחנו מתחילים ‏לצאת החוצה ולעשות הפרד ומשול ולהחזיק אז אין לזה סוף. אין סוף כי ההשתוקקות אין לה סוף, היא ‏endless‏. ‏לא יהיה מצב שנהיה מסופקים בצורה קבועה כי הדברים כל הזמן מתחלפים וכל הזמן משתנים וכך גם מה ‏שנראה לנו אנחנו. אז העצירה של התנועה הזו מגלה לנו שזה פשוט מופיע מעצמו ואנחנו יכולים לסמוך על החיים ‏שמביאים איתם את היופי והמדהימות ומשהו בתוכנו לומד את האפשרות הזו.‏
 
סוטה נוספת שהבודהה לימד, קצרה, קצרה, מתוך הסוטה ניפהאטה:  בא אחד התלמידים ושואל את הבודהה:‏
‏"מה המצב של השלום והשלווה?" (איך למצוא ולדעת את הדרך שמביאה לסיום הגלגול החוזר והנשנה?) ‏והבודהה עונה "הרפה מהחמדנות אחרי עונג וראה כיצד ההרפיה עצמה מן העולם היא שלווה ושלום. אין דבר ‏שאתה צריך לאחוז בו ואין דבר שאתה צריך לדחותו"...‏
אני רוצה להדגיש פה  - הוא לא אומר "הרפה מן העונג". הוא אומר "הרפה מהחמדנות אחרי העונג", הרפה מן ‏הרדיפה אחרי העונג ותראה שהשלום והשלווה כבר נוכחים. ואנחנו יכולים לקחת רק את המשפט הזה ולשאת ‏אותו איתנו ואם נהיה קשובים מספיק, אנחנו נגלה במה אנחנו נאחזים כרגע וממה כרגע אני יכולה להרפות, אנחנו ‏נחווה ונדע שהשלום והשלווה הם כאן ברגע שהרפינו ממה שבאג'נדה שלנו צריך להיות עכשיו... "עכשיו צריכה ‏להיות הפסקה"; עכשיו אני צריך לישון"; "עכשיו אני צריך כוס קפה"; "עכשיו אני צריך שיחשבו עלי ככה וככה"... ‏כשאנחנו מרפים כאן ועכשיו ממה שנראה לנו שצריך לקרות, כשאנחנו באמת מרפים ממה שלא צריך לקרות, אז ‏אנחנו מגלים שאין לאן ללכת ואין מה לעשות ולא צריך. וזו יכולה להיות חוויה שמשנה לנו לגמרי את ההבנה ‏ואפילו את החיים.‏
 
תמלול:
אופיר איל