פעילויות

תצוגת רשימהתצוגת טבלהתצוגת לוח שנה
אירוע תאריך בהנחיית מיקום
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 22/11/2017 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג כפר סבא
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 27/11/2017 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג בית נשים יוצרות - כפר סבא
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 29/11/2017 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג כפר סבא
שבת תרגול מדיטציית בת"א בהנחיית אילן לוטנברג 02/12/2017 -
10:00 עד 17:00
אילן לוטנברג בית הסנגהה, ת״א
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 04/12/2017 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג בית נשים יוצרות - כפר סבא
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 06/12/2017 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג כפר סבא
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 11/12/2017 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג בית נשים יוצרות - כפר סבא
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 13/12/2017 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג כפר סבא
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 18/12/2017 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג בית נשים יוצרות - כפר סבא
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 20/12/2017 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג כפר סבא
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 25/12/2017 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג בית נשים יוצרות - כפר סבא
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 27/12/2017 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג כפר סבא
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 01/01/2018 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג בית נשים יוצרות - כפר סבא
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 03/01/2018 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג כפר סבא
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 08/01/2018 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג בית נשים יוצרות - כפר סבא
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 10/01/2018 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג כפר סבא
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 15/01/2018 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג בית נשים יוצרות - כפר סבא
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 17/01/2018 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג כפר סבא
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 22/01/2018 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג בית נשים יוצרות - כפר סבא
קבוצת ישיבה עם אילן לוטנברג 24/01/2018 -
19:30 עד 21:30
אילן לוטנברג כפר סבא

עמודים