לשרת בצוות המטבח בקורסים

לשירות בצוות המטבח בקורסים בעין דור יכולים להרשם מי שכבר ישב/ה בקורס אחד לפחות בעין דור.

להרשמה לשירות- אנא הכנסו לעמוד הקורס באתר ולחצו על "ריטריט שירות" שבעמודה השמאלית.