שיחות דהרמה מוקלטות

שם המורה כותרת שיחה שנה
אודליה וינברג This Idea of Rest 2016 לשמיעה
אודליה וינברג Meditation Instructions 2015 לשמיעה
אודליה וינברג Listen to the Body 2015 לשמיעה
אודליה וינברג Testimony From The Heart 2015 לשמיעה
אודליה וינברג Meditation Instructions 2015 לשמיעה
אודליה וינברג Guided meditation 2015 לשמיעה
אודליה וינברג Life in 3D or Life First Hand 2015 לשמיעה
אודליה וינברג Cloudy With a Chance of Shower 2015 לשמיעה
אודליה וינברג What Are We Doing Here 2014 לשמיעה
אודליה וינברג 5 Hindrances 2014 לשמיעה
אודליה וינברג Working with Feelings Part 2 2014 לשמיעה
אודליה וינברג Soft Deepening 2014 לשמיעה
אודליה וינברג The Noise Contains The Silence 15Mar2013 2013 לשמיעה
אודליה וינברג How to Work with Emotions 2013 לשמיעה
אודליה וינברג OV2 לשמיעה
אודליה וינברג What are We Practicing in Meditation (Heb).3 לשמיעה
אודליה וינברג Guided Meditation (Heb).7 לשמיעה
אודליה וינברג Meditation Instructions (Heb).6 לשמיעה
אודליה וינברג Guided Meditation (Heb).1 לשמיעה
אודליה וינברג Guided Meditation.4 לשמיעה