Activities

Registration is opened
08/02/2023 to 17/02/2023
Hosted by:
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Long retreat
Registration to waiting list
08/02/2023 to 11/02/2023
Hosted by:
Assited:
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות   לב רחב - תודעה צלולה   בריטריט זה נלמד לשחרר את גבולות...
Prerequisites: הקורס פתוח למי שישבו בעבר ריטריטים של ויפסנא בשתיקה - לפחות שני סופ"שים או ריטריט של שבוע ומעלה
Event category: Weekend course
Registration is opened
02/03/2023 to 08/03/2023
Hosted by:
Assited:
Place:
  הרשמה לריטריט שירות בניהול קורס למי שכבר שירתו במטבח וישבו בקורס בעין דור בשלוש השנים האחרונות  אין צורך בא/נשי צוות מטבח לקורס זה, אלא רק במנהל/ת   מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Long retreat
Registration to waiting list
02/03/2023 to 08/03/2023
Place:
  שימו לב:   - טופס הבקשה הינו רק בקשה להרשמה לאור הביקוש הרב, תינתן עדיפות ברישום למי שלא השתתפו בריטריטים של ג'איה בתובנה באוגוסט האחרון. במידה והשתתפת בריטריטים שהיו באוגוסט, תועבר.י לרשימת המתנה.רישום לריטריט ייעשה רק לאחר תשלום דמי הרשמה, בלינק שיתקבל מאיתנו...
Prerequisites: הקורס פתוח למי שישבו בעבר בריטריטים של ויפסנא בשתיקה - לפחות שני סופ"שים או ריטריט של שבוע ומעלה
Event category: Long retreat
Registration to waiting list
09/03/2023 to 11/03/2023
Place:
שימו לב:   - טופס הבקשה שמופיע כאן הוא רק בקשה להרשמה לאור הביקוש הרב, תינתן עדיפות ברישום למי שלא השתתפו בריטריטים של ג'איה בתובנה באוגוסט האחרון. במידה והשתתפת בריטריטים שהיו באוגוסט, תועבר.י לרשימת המתנה.רישום לריטריט ייעשה רק לאחר תשלום דמי הרשמה, בלינק שיתקבל מאיתנו.   -...
Prerequisites: הקורס פתוח למי שישבו בעבר בריטריטים בשתיקה - לפחות שני סופ"שים או ריטריט של שבוע ומעלה
Event category: Weekend course
Registration is opened
15/03/2023 to 18/03/2023
Hosted by:
Place:
  הרשמה לריטריט שירות בניהול קורס למי שכבר שירתו בצוות המטבח בעין דור     סוף שבוע בנושא חכמת ההזדקנות - בהנחיית רני עובדיה, בסיוע רחל שקדי   לינק לאתר של חכמת ההזדקנות   כל התופעות...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
Registration is opened
15/03/2023 to 21/03/2023
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה...
Prerequisites: הקורס פתוח למי שישבו בעבר בריטריטים בשתיקה - לפחות שני סופ"שים או ריטריט של שבוע ומעלה
Event category: Long retreat
23/03/2023 to 25/03/2023
Place:
סופ"ש סנגהה  23 עד ה-25 במרץ *שימו לב - לא מדובר בריטריט בשתיקה* "בניית הסנגהה הינה האמנות החשובה ביותר שעלינו ללמוד. אפילו אם אנו מודטים מיומנים ואנו בקיאים בסוטות, אם איננו יודעים לבנות סנגהה, לא נוכל לסייע לאחרים.ות. עלינו לבנות סנגהה שמחה, שבה התקשורת היא פתוחה.... זה דורש זמן,...
Prerequisites: מי שהיה\הייתה בעבר בפעילות של תובנה
Event category: Weekend course
29/03/2023 to 01/04/2023
Assited:
Place:
  ההרשמה תפתח ב-12 בפברואר בשעה 10:00     הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
Registration is opened
07/04/2023 to 14/04/2023
Assited:
Place:
  שימו לב - ניית'ן גלייד ילמד באנגלית. תהיה אפשרות לקבל תרגום לעברית.   בקורס זה נתרגל ונבחן דרכי הסתכלות משחררות המפחיתות סבל עבורנו, עבור אחרות.ים ובעולם   מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית, המהווה חלק...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Long retreat
19/04/2023 to 22/04/2023
Hosted by:
Place:
  שירות בצוות - קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית,...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
25/04/2023 to 29/04/2023
Hosted by:
Place:
  שירות בצוות - קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית, המהווה חלק מדרך רוחנית...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Long retreat
05/05/2023 to 12/05/2023
Assited:
Place:
  שירות בצוות - קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות   איך מתהווה חופש? מהם התנאים שמזינים התעוררות? בריטריט זה, המיועד למתרגלות.ים עם נסיון, נצלול אל הלימוד והתרגול של התנאים לחופש והתעוררות...
Prerequisites: הקורס פתוח למי שישבו לפחות שלושה ריטריטים של שבוע בשתיקה, מהם לפחות אחד בשנתיים האחרונות במסגרת "תובנה"
Event category: Long retreat
17/05/2023 to 20/05/2023
Hosted by:
Place:
  שירות בצוות - קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית,...
Prerequisites: הקורס פתוח למי שישב בעבר לפחות בשני סופ"שים או בריטריט של שבוע בשתיקה
Event category: Weekend course
25/05/2023 to 31/05/2023
Hosted by:
Assited:
Place:
  שירות בצוות - קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית,...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Long retreat
07/06/2023 to 10/06/2023
Place:
  שירות בצוות - קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית,...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
07/06/2023 to 16/06/2023
Place:
  שירות בצוות - קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית, המהווה חלק מדרך רוחנית...
Prerequisites: הקורס פתוח למי שישבו בעבר ריטריטים בשתיקה - לפחות שני סופ"שים או ריטריט של שבוע ומעלה
Event category: Long retreat
21/06/2023 to 24/06/2023
Hosted by:
Place:
  שירות בצוות - קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית,...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
28/06/2023 to 04/07/2023
Place:
  שירות בצוות - קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     אנאטה: מי אני? ברגע שאנו מתחילים לחקור מי או מה אנחנו, מימד חדש נגלה לנו, עשיר בתובנות: "מי אחראי על החיים שלי?" "איך אני יכול למוסס את תחושת הנפרדות...
Prerequisites: הקורס פתוח למי שישבו לפחות שלושה ריטריטים של שבוע בשתיקה, מהם לפחות אחד בשנתיים האחרונות במסגרת "תובנה"
Event category: Long retreat
28/06/2023 to 01/07/2023
Place:
  שירות בצוות - קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית,...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course

Pages