Activities

Registration is opened
07/06/2023 to 16/06/2023
Assited:
Place:
  שירות בצוות המטבח הרשמה לרשימת המתנה למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות   תרגול המטא - הידידות או הכוונה האוהבת - מאפשר לאחות ולרפא את הלב, הגוף והחוויה של היות-עם אחרים.ות על ידי הרוויית הגוף והלב באיכויות המיטיבות...
Prerequisites: 2 סופ"שים בשתיקה, או ריטריט של שבוע
Event category: Long retreat
Registration to waiting list
07/06/2023 to 10/06/2023
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות   מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית, המהווה חלק מדרך רוחנית...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
Registration to waiting list
21/06/2023 to 24/06/2023
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית, המהווה חלק מדרך...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
Registration is opened
28/06/2023 to 04/07/2023
Place:
שימו לב לתנאי הסף של הריטריט: 2 ריטריטים של שבוע, אחד מהם בשנתיים האחרונות ותרגול במסגרת "תובנה" אם נסיונך אינו תואם לתנאי הסף, אך לתחושתך יש לך התאמה לריטריט- יש לך היכרות מעמיקה עם התרגול בתובנה וישבת ריטריטים ארוכים, ניתן ליצור קשר במייל rishum@tovana.org.il עם פירוט מלא של ניסיונך...
Prerequisites: 2 ריטריטים של שבוע, אחד מהם בשנתיים האחרונות, ותרגול במסגרת "תובנה"
Event category: Long retreat
Registration to waiting list
28/06/2023 to 01/07/2023
Assited:
Place:
    הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות   מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית,...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
Registration to waiting list
06/07/2023 to 08/07/2023
Hosted by:
Place:
    לתרגל עם שמחה האפשרות להחזיק את המציאות על כל חלקיה.  סופ"ש בו נשים דגש על התבוננות צלולה  הרואה את כל חלקי החוויה המאתגרים והקשים  ואת אלו המביאים שמחה ואיכויות של רווחה...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
Registration is opened
09/07/2023 to 14/07/2023
Assited:
Place:
הרשמה לריטריט שירות (צוות מטבח, ניהול מטבח וניהול קורס) למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Long retreat
Registration is opened
18/07/2023 to 22/07/2023
Place:
 ניתן להירשם לתרגול בשירות בצוות המטבח כאן    ריטריט 5 ימים של תרגול מדיטציית ויפסנא ולימוד דברי הבודהה   בקורס זה נעמיק את ההתבוננות והחכמה באמצעות תרגול ולימוד הדהמה.  ההתכוונות בקורס היא ללמוד מתוך דבריו של הבודהה איך ניתן לעבוד עם קשיים שונים שפוגשים אותנו על הכרית ובחיי היומיום,...
Prerequisites: 2 סופ"שים בשתיקה, או ריטריט של שבוע
Event category: Long retreat
Registration is opened
19/07/2023 to 22/07/2023
Hosted by:
Place:
  שימו לב - זה אינו ריטריט רגיל בשתיקה. ישנם היבטים סדנאיים, כגון חקירה, שיחה ושיתוף, אשר במהלכם יתקיים דיבור. מרבית היום תהיה בשתיקה.   דהרמה ופעולה בעולם כיצד ניתן לפעול בעולם באופן תבוני, מבלי להגדיל את מעגל הסבל?   פעולה חומלת היא פעולה שמביאה ריפוי לכל המעורבים בה,...
Prerequisites: 2 סופ"שים בשתיקה, או ריטריט של שבוע
Event category: Weekend course
26/07/2023 to 29/07/2023
Hosted by:
Assited:
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     הזדמנויות בשעת קושי - לפגוש אחרת תקופות מאתגרות בחיינו תרגול מדיטציה מאפשר לנו בין היתר תובנות ונקודות מבט נוספות המאפשרות גישה...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
Registration is opened
02/08/2023 to 10/08/2023
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות   לב רחב - תודעה צלולה   בריטריט זה נלמד לשחרר את גבולות תודעת הלב, להרחיב ולפתח את היכולת הגדולה של הלב לעזור לנו להתחבר מחדש לעצמנו...
Prerequisites: 2 סופ"שים בשתיקה, או ריטריט של שבוע
Event category: Long retreat
03/08/2023 to 05/08/2023
Hosted by:
Place:
    מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית, המהווה חלק מדרך רוחנית המכוונת לחיים של שחרור ועירות. ההתעוררות לרגע ההווה מאפשרת הבנה וקבלה של טבענו ושל טבע הדברים בעולמנו. תרגול זה מכוון אותנו לקשב...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
14/08/2023 to 20/08/2023
Hosted by:
Assited:
Place:
  שירות בצוות - קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות   חוכמת הלב באמצעות תשומת לב קשובה אנו מגלים חוכמה טבעית וחופש של הלב. ריטריט זה יציע הנחיות מעמיקות מהסוטה של אנאפנסאטי, הסוטה על תשומת הלב עם...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Long retreat
22/08/2023 to 28/08/2023
Assited:
Place:
  שירות בצוות - קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     שקט, תובנה ושחרור   לגלות ולהעמיק את יכולתו של הלב לשקט ולחופש טבעי. על ידי הטיית הלב-תודעה לחופש, הדפוסים ההרגליים של בנייה...
Prerequisites: 2 סופ"שים בשתיקה, או ריטריט של שבוע
Event category: Long retreat
30/08/2023 to 02/09/2023
Assited:
Place:
  שירות בצוות - קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות   חוכמת הדרך   התנסות ישירה בתורתו המשחררת של הבודהה מאפשרת גישה לחוכמה הטבעית ולחופש של הלב. כאשר אנו מסיטים את תשומת...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
14/09/2023 to 20/09/2023
Assited:
Place:
  שירות בצוות - קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות   שימו לב - ניית'ן גלייד ילמד באנגלית. תהיה אפשרות לקבל תרגום לעברית.   ריטריט מטהה וריקות בקורס זה נלמד ונתרגל את האיכויות המשחררות המתוארות ב"דרשה על...
Prerequisites: 2 סופ"שים בשתיקה, או ריטריט של שבוע
Event category: Long retreat
22/09/2023 to 25/09/2023
Place:
  שירות בצוות - קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית, המהווה...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
29/09/2023 to 05/10/2023
Hosted by:
Place:
  שירות בצוות - קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית,...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Long retreat
11/10/2023 to 14/10/2023
Assited:
Place:
  שירות בצוות - קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות   מגדר, הגדרות וחמלה ריטריט ויפאסנה לקהילת הלהטב"ק עם סנדיה בר-קמה ואודליה ויינברג, בסיוע נטע לוי   "אל לנו לבטל...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
18/10/2023 to 21/10/2023
Hosted by:
Place:
  שירות בצוות קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה לשירות למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית, המהווה חלק מדרך...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course

Pages