פעילויות

תצוגת רשימהתצוגת טבלהתצוגת לוח שנה
אירוע תאריך בהנחיית מיקום
קבוצת ישיבה עם לילה קמחי 01/01/2018 - 19:00 עד 21:00 לילה קמחי עלי אדמות
קבוצת ישיבה עם לילה קמחי 05/02/2018 - 19:00 עד 21:00 לילה קמחי עלי אדמות
קבוצת ישיבה עם לילה קמחי 05/03/2018 - 19:00 עד 21:00 לילה קמחי עלי אדמות
קבוצת ישיבה עם לילה קמחי 02/04/2018 - 19:00 עד 21:00 לילה קמחי עלי אדמות
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי 18/04/2018 עד 21/04/2018 לילה קמחי עין דור
קבוצת ישיבה עם לילה קמחי 07/05/2018 - 19:00 עד 21:00 לילה קמחי עלי אדמות
קבוצת ישיבה עם לילה קמחי 04/06/2018 - 19:00 עד 21:00 לילה קמחי עלי אדמות
קבוצת ישיבה עם לילה קמחי 02/07/2018 - 19:00 עד 21:00 לילה קמחי עלי אדמות
קבוצת ישיבה עם לילה קמחי 06/08/2018 - 19:00 עד 21:00 לילה קמחי עלי אדמות
קבוצת ישיבה עם לילה קמחי 03/09/2018 - 19:00 עד 21:00 לילה קמחי עלי אדמות
קבוצת ישיבה עם לילה קמחי 01/10/2018 - 19:00 עד 21:00 לילה קמחי עלי אדמות
סופ״ש של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי 01/11/2018 עד 03/11/2018 לילה קמחי עין דור
קבוצת ישיבה עם לילה קמחי 05/11/2018 - 19:00 עד 21:00 לילה קמחי עלי אדמות
סופ״ש ארוך למתרגלות/ים ותיקות/ים בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל 21/11/2018 עד 24/11/2018 לילה קמחי, קרן ארבל עין דור
קבוצת ישיבה עם לילה קמחי 03/12/2018 - 19:00 עד 21:00 לילה קמחי עלי אדמות
סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי 27/12/2018 עד 29/12/2018 לילה קמחי עין דור
קבוצת ישיבה עם לילה קמחי 07/01/2019 - 19:00 עד 21:00 לילה קמחי עלי אדמות
קבוצת ישיבה עם לילה קמחי 04/02/2019 - 19:00 עד 21:00 לילה קמחי עלי אדמות
קבוצת ישיבה עם לילה קמחי 04/03/2019 - 19:00 עד 21:00 לילה קמחי עלי אדמות
קבוצת ישיבה עם לילה קמחי 01/04/2019 - 19:00 עד 21:00 לילה קמחי עלי אדמות

עמודים