חמשת האורחים Five hindrances

חמשת המכשולים

הקלטה
7 - שימי לוי - 03.05.24 - יום 3 - הקלטה 7 - ערב - שיחת דהרמה - האורחים ושורשי הסבל.mp3
הקלטה
4 - אילן לוטנברג - 12.04.24 - יום 3 - הקלטה 4 - בוקר - הנחיות למדיטציה - חמשת האורחים.mp3
הקלטה
6 - זהר לביא - 15.09.2023 - יום 2 - הקלטה 6 - ערב - שיחת דהרמה - עבודה עם אורחים.mp3
הקלטה
3 - קרן ארבל - 19.07.2023 - יום 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה - הזמנה לתשומת לב ולאורחים - הקלטה 3.mp3
הקלטה
4 - ערן הרפז - 23.06.2023 - יום 3 - בוקר - הנחיות למדיטציה - חמשת המכשולים - הקלטה 4.mp3
הקלטה
8 - שחר מתן - 28.05.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות למדיטציה - עבודה עם האורחים - הקלטה 8.mp3
הקלטה
5 - קרן ארבל - 07.05.2023 - יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - גוף, מחשבות ואורחים - הקלטה 5.mp3
הקלטה
8 - אילן לוטנברג - 06.03.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - חמשת האורחים - הקלטה 8.mp3
הקלטה
5 - קרן ארבל - 22.12.2022 - יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - עבודה עם האורחים - הקלטה 5.mp3
הקלטה
הרפז - הקלטה 7 - 17.06.2022 - ערב - שיחת דהרמה - חמשת אורחי התודעה.mp3
הקלטה
מתן - הקלטה 6 - 11.05.2022 - צהריים - מדיטציה מונחית - קבלה לאורחים.mp3
הקלטה
ארבל - הקלטה 5 - 11.05.2022 - בוקר - הנחיות מדיטציה - סקרנות ואורחים.mp3
הקלטה
25.09.2021 - עין דור - שחר מתן - מדיטציה מונחית - חמשת המכשולים.mp3
הקלטה
25.09.2021 - עין דור - ערן הרפז - הנחיות מדיטציית - חמשת המכשולים.mp3
הקלטה
13.05.2021 - עין דור - זהר לביא - חמשת האורחים.mp3
הקלטה
17.04.2021 - עין דור - יונתן דומיניץ - הנחיות בוקר - חמשת האורחים.mp3
הקלטה
30.03.2021 - עין דור - נייתן גלייד - שיחת דהרמה - טיפוח שחרור עם חמשת המכשולים.m4a
הקלטה
07.10.2020 - אונליין - זהר לביא - דרכי הסתכלות והאורחים.mp3
הקלטה
25.08.2020 - עין דור -ערן הרפז - מפת חמשת המכשולים.mp3
הקלטה
07-09-2019 עין דור- נטע לוי - חמשת האורחים.mp3