יום 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה - הזמנה לתשומת לב ולאורחים - הקלטה 3