יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - גוף, מחשבות ואורחים - הקלטה 5