יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - עבודה עם האורחים - הקלטה 5