יום 4 - בוקר - הנחיות למדיטציה - עבודה עם האורחים - הקלטה 8