Audio library

Records for:
ריטריט ויפסנא של 10 ימים - לבעלי/ות ניסיון קודם - קרן ארבל ויהל אביגור, בסיוע שחר מתן
Ten days Insight meditation retreat - Keren Arbel and Yahel Avigur - with the assistance of Shachar Matan
2022
Day שם המורה Talk title
1
Yahel Avigur
ערב - מדיטציה מונחית - הגעה רכה
2
Yahel Avigur
בוקר - הנחיות מדיטציה - נשימה, גוף, התרווחות
2
Shahar Matan
צהריים - מדיטציה מונחית - התמקמות בגוף
2
Keren Arbel
ערב - שיחת דהרמה - ממכשולים לאורחים
3
Keren Arbel
בוקר - הנחיות מדיטציה - תשומת לב לגוף ולאורחים והכרת תודה
3
Yahel Avigur
ערב - שיחת דהרמה - קארמה, מחשבה, מטא
4
Yahel Avigur
בוקר - הנחיות מדיטציה - הרחבת תשומת הלב והתכוונות אוהבת
4
Keren Arbel
צהריים - מדיטציה מונחית - מטא לאדם קרוב
4
Shahar Matan
ערב - שיחת דהרמה - וירייה ותמיכה בתרגול
5
Keren Arbel
בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא וסמדהי
5
Yahel Avigur
צהריים - מדיטציה מונחית - רגישות לגוף ומעבר לו
6
Yahel Avigur
בוקר - הנחיות מדיטציה - אניצה כצורת הסתכלות
6
Yahel Avigur
ערב - שיחת דהרמה - הדינמיקה של שחרור
7
Keren Arbel
בוקר - הנחיות מדיטציה - התבוננות בשינוי, אניצה
7
Yahel Avigur
צהריים - מדיטציה מונחית - חלופיות.
7
Keren Arbel
ערב - שיחת דהרמה - אנאטה ו-5 המצרפים
8
Yahel Avigur
בוקר - הנחיות מדיטציה - תרגול אנאטה
8
Yahel Avigur
ערב - שיחת דהרמה - לגלות את העולם של אנאטה
9
Yahel Avigur
בוקר - הנחיות מדיטציה - מרחב של מודעות
9
Shahar Matan
צהריים - מרחב פתוח ליסודות, לאחרים, לאחרות ולכל
9
Keren Arbel
ערב - שיחת דהרמה - ארבע המחוייבויות

Records for:
ריטריט ויפסנא של 10 ימים - לבעלי/ות ניסיון קודם - קרן ארבל ויהל אביגור, בסיוע שחר מתן
2022