בוקר - הנחיות מדיטציה - תשומת לב לגוף ולאורחים והכרת תודה