Audio library

Records for:
אמנות השלווה: ריטריט סמאדהי - יהל אביגור - לבעלי/ות ניסיון קודם
Samadhi Retreat - Yahel Avigur - For experienced practitioners
2024
Day שם המורה Talk title
1
Yahel Avigur
יום 1 - הקלטה 1 - ערב - מדיטציה מונחית - מטא, נשימה, מודעות לכל הגוף
10
Yahel Avigur
יום 10 - הקלטה 18 - בוקר - מדיטציה מונחית - שתי מדיטציות קצרות לסיום הריטריט
2
Yahel Avigur
יום 2 - הקלטה 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה - תרגול עם הנשימה והנחיות הליכה
2
Yahel Avigur
יום 2 - הקלטה 3 - צהרים - הנחיות למדיטציה - תרגול מטא
3
Yahel Avigur
יום 3 - הקלטה 4 - בוקר - הנחיות למדיטציה - תרגול עם המכשולים (חלק א).
3
Yahel Avigur
יום 3 - הקלטה 5 - צהרים - הנחיות למדיטציה - תרגול עם המכשולים (חלק ב)
4
Yahel Avigur
יום 4 - הקלטה 6 - בוקר - הנחיות למדיטציה - תרגול עם מתח וסוגי תשומת לב.
4
Yahel Avigur
יום 4 - הקלטה 7 - צהרים - הנחיות למדיטציה - תרגול עם נעימות
5
Yahel Avigur
יום 5 - הקלטה 8 - בוקר - הנחיות למדיטציה - ג'האנה, סמדהי, פיטי
6
Yahel Avigur
יום 6 - הקלטה 9 - בוקר - הנחיות למדיטציה - התמודדות עם מכשולים, ארבעת בסיסי הכוח
7
Yahel Avigur
יום 7 - הקלטה 11 - צהרים - שיחת דהרמה - הלחנת עולמות
7
Yahel Avigur
יום 7 - הקלטה 12 - ערב - שאלות ותשובות - לאחר שיחה על הג'האנה הראשונה
7
Yahel Avigur
יום 7 - הקלטה 10 - בוקר - הנחיות למדיטציה - מכשולים וג'האנה ראשונה
8
Yahel Avigur
יום 8 - הקלטה 13 - בוקר - הנחיות למדיטציה - תענוגות החושים והעונג של הסמדהי
8
Yahel Avigur
יום 8 - הקלטה 14 - ערב - שיחת דהרמה - תובנה וסמדהי
9
Yahel Avigur
יום 9 - הקלטה 15 - צהרים - שיחת דהרמה - הקדמה לשיחה של רוב על תשוקה
9
Yahel Avigur
יום 9 - הקלטה 16 - ערב - שאלות ותשובות - המקום והייחוד של תרגול ג'האנה בבית (חלק ב).
9
Yahel Avigur
יום 9 - הקלטה 17 - ערב - שאלות ותשובות - תרגול ג'האנה בבית (חלק ב)

Records for:
אמנות השלווה: ריטריט סמאדהי - יהל אביגור - לבעלי/ות ניסיון קודם
2024