Audio library

Records for:
רוב ברבאה, מהפכן דהרמה: ערב לזכרו בהשתתפות לילה קמחי, סטיבן פולדר, זהר לביא ויהל אביגור
Rob Burbea, a Dharma Revolutionary: In Loving Memory
2023
Day שם המורה Talk title
Lila Kimhi
Stephen Fulder
Yahel Avigur
04.05.2023 -ערב לזכרו של רוב ברבאה

Records for:
רוב ברבאה, מהפכן דהרמה: ערב לזכרו בהשתתפות לילה קמחי, סטיבן פולדר, זהר לביא ויהל אביגור
2023