ריטריט מנוחה עמוקה - שיחת פתיחה עם אודליה

Sandya Bar-Kama
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
01 2017-3-30-sbk-ow - deep rest
Teacher name: 
Sandhya Bar-Kama
Year: 
2017
Talk number: 
0